Projekty UE

POKL

Projekty UE - POKL

W ramach dotacji UE firmę obsługuje: www.dobry-projekt.pl

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności pracowników i kadry kierowniczej firmy Higma Service Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Higma Service Sp. z o.o. przedstawia zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1 – dotyczące Indywidualne konsultacje – doskonalenie kompetencji zawodowych i konsultacje grupowe

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Zapytanie ofertowe nr 1 – zapytanie ofertowe dotyczące Indywidualne konsultacje – doskonalenie kompetencji zawodowych i konsultacje grupowe

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1 – zapytanie ofertowe dotyczące Indywidualne konsultacje – doskonalenie kompetencji zawodowych i konsultacje grupowe

Wynik zapytania ofertowego nr 1 – zapytanie ofertowe dotyczące Indywidualne konsultacje – doskonalenie kompetencji zawodowych i konsultacje grupowe


Zapytanie ofertowe nr 4/pokl/HS dotyczące obsługi szkolenia, noclegów i kateringu

KOD CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe;

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Zapytanie ofertowe nr 4 – zapytanie dotyczące obsługi szkolenia, noclegów i kateringu

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4 – załącznik do zapytania ofertowego 4

Wynik zapytania ofertowego nr 4 – wyniki zapytania ofertowego 4


Zapytanie ofertowe nr 7/pokl/HS dotyczące obsługi szkolenia, noclegów i kateringu

KOD CPV:55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe;

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Zapytanie ofertowe nr 7 – zapytanie ofertowe 7

Załączniki do zapytania ofertowego nr 7 – załącznik do zapytania ofertowego 7

Wynik zapytania ofertowego nr 7 – wynik zapytania ofertowego 7

POIG

Projekty UE - POIG

W ramach dotacji UE firmę z powodzeniem obsługuje: www.zaga.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie 1/POIG/2013

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu pt. “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, Higma Service Sp. z o.o. poszukuje:

1. Firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: Stworzenie systemu informatycznego integrującego przepływ informacji biznesowych pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a dostawcami i klientami (zapytanie ofertowe nr 1/POIG/HS-2013).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2013 r. godz. 10:00.

SIWZ do pobrania – siwz do pobrania

Wzór oferty do pobrania – wzór oferty do pobrania

Wyniki postępowania – wyniki postępowania do pobrania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Higma Service Sp. z o.o., ul.Gosławicka 2, 45-446 Opole, ,po uprzednim kontakcie e-mail biuro@higma-service.pl bądź telefonicznym (+48) 77 4022050 oraz na stronie internetowej www.higma-service.pl.


2. Dostawcy, który podejmie się realizacji następującego zamówienia: Dostawa serwera sieciowego (zapytanie ofertowe nr 2/POIG/HS-2013).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2013 r. godz. 10:00.

SIWZ do pobrania – siwz do pobrania

Wzór oferty do pobrania – wzór oferty do pobrania

Wyniki postępowania – wyniki postępowania do pobrania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Higma Service Sp. z o.o., ul.Gosławicka 2, 45-446 Opole, ,po uprzednim kontakcie e-mail biuro@higma-service.pl bądź telefonicznym (+48) 77 4022050 oraz na stronie internetowej www.higma-service.pl.


3. Dostawcy, który podejmie się realizacji następującego zamówienia: Dostawa komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem

(zapytanie ofertowe nr 3/POIG/HS-2013).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2013 r. godz. 10:00.

SIWZ do pobrania – siwz do pobrania

Wzór oferty do pobrania – wzór oferty do pobrania

Wyniki postępowania – wyniki postępowania do pobrania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Higma Service Sp. z o.o., ul.Gosławicka 2, 45-446 Opole, ,po uprzednim kontakcie e-mail biuro@higma-service.pl bądź telefonicznym (+48) 77 4022050 oraz na stronie internetowej www.higma-service.pl.


4. Dostawcy, który podejmie się realizacji następującego zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem

(zapytanie ofertowe nr 4/POIG/HS-2013).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2013 r. godz. 10:00

SIWZ do pobrania – siwz do pobrania

Wzór oferty do pobrania – wzór oferty do pobrania

Wyniki postępowania i specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Higma Service Sp. z o.o., ul.Gosławicka 2, 45-446 Opole, po uprzednim kontakcie e-mail biuro@higma-service.pl bądź telefonicznym (+48) 774022050 oraz na stronie internetowej www.higma-service.pl

WUP

Projekty UE - WUP

Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl

Informacja o szkoleniu

Higma Service Sp. z o.o. w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: “Pracownik gospodarczo-porządkowy”.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:

Termin realizacji szkolenia : 18.03.2014 r. – 27.03.2014 r.

Strona Projektu – www.kompetencje.wup.opole.pl

higma service

Higma Service - wszelkie prawa zastrzeżone Platforma eCommerce: i-systems

projekt współfinansowany ze środków UE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgadzam się