Business Centre Club rekomenduje naszą firmę

Autor: Higma Service

Jesteśmy dumni, że naszą firmę rekomenduje Business Centre Club! Dlaczego? Co właściwie oznacza taka rekomendacja? A przede wszystkim czym jest Business Centre Club? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. 

Business Centre Club – misja

Business Centre Club, jak wskazuje angielska nazwa, jest Klubem przedsiębiorców. BCC ma swoją siedzibę w Warszawie, a jego Prezesem jest Marek Goliszewski. Co istotne, to największa organizacja w Polsce, która zrzesza indywidualnych pracodawców i reprezentuje ich interesy w Radzie Dialogu Społecznego. Klub powstał w 1991 roku, kiedy to założyciele postanowili, że misją organizacji będzie kreowanie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto celem BCC jest prężne działanie polskiej gospodarki rynkowej, jej konkurencyjność i otwartość na świat.

Kolejnym, bezsprzecznie bardzo istotnym elementem misji Klubu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W rezultacie organizacja prowadzi kampanie społeczne, wspiera potrzebujących czy przyznaje „Medal Solidarności Społecznej”.

Obszar działalności BCC

Ważnym elementem działalności Klubu jest też aktywny lobbing gospodarczy, który ma na celu rozwój gospodarki wolnorynkowej, ustanawianie dobrego prawa, a także obronę interesów polskich przedsiębiorców. Eksperci BCC mają swój udział w tworzeniu i opiniowaniu ustaw gospodarczych. Ponadto biorą udział w pracach komisji parlamentarnych, proponują ministrom i posłom wypracowane rozwiązania na najwyższym poziomie. Bezsprzecznie istotę roli BCC w kontekście polskiej gospodarki rynkowej, doskonale obrazuje fakt, że Członkowie Gabinetu Cieni organizacji na bieżąco oceniają prace rządu. Czym jeszcze zajmuje się BCC? Jak można przeczytać w Wikipedii, Klub m.in.

bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC1.

Członkostwo w Klubie

Członkostwo w Klubie daje przywileje, jednak wymaga też od firm akceptacji Statutu. W związku z tym firmy członkowskie mają reprezentować wysokie normy etyczne, przestrzegać zasad kodeksu kupieckiego i działać zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Co ciekawe, w 1997 roku Centrum Badań Marketingowych Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor i GfK Polonia przeprowadziły badania na temat BCC. Ich wyniki pokazują, że przedsiębiorcy oceniają Klub jako najbardziej prestiżową i skuteczną organizację tego rodzaju w Polsce.

Członkowie BCC to reprezentanci blisko 250 miast, którzy skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całego kraju. Do BCC należą m.in.

– instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
– międzynarodowe korporacje,
– firmy telekomunikacyjne,
– najwięksi polscy producenci,
– koncerny wydawnicze
– uczelnie wyższe,
– znane kancelarie prawne.

Mając świadomość osiągnięć i pozycji organizacji, jesteśmy dumni, że Higma Service dołączyła do zacnego grona członków BCC.

business centre club

 

Ciekawostki o Business Centre Club

Na koniec przygotowaliśmy kilka ciekawostek dotyczących Klubu, oto one:

  • BCC jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej.
  • Partnerzy BCC: Cercle de Lorraine – Club van Lotharingen (Bruksela), Polish-American Business Club (Nowy Jork), Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas (Miami), Business Centre Club (Chicago), Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca (Mediolan), Korea International Trade Association (Seul), City University Club (Londyn). Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa i Tony Blair.
  • BCC w liczbach:
    – 24 loże regionalne,
    – 200 poprawek do ustaw,
    – 10 000 publikacji.

 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Business_Centre_Club