Czym zarażamy się w szpitalach? Kontrola NIK i przerażające wnioski!

Autor: Higma Service

Okazuje się, że największym problemem jest słaba higiena lekarzy i pielęgniarek. W ostatnim czasie wzrosła liczba pacjentów zakażonych lekoodporną superbakterią odporną na wszystkie antybiotyki. Do zakażeń i rozprzestrzeniania się bakterii dochodzi głównie w szpitalach. Dlaczego miejsca, które powinny być bezpieczne i sterylne są źródłem zakażeń, zarażeń i stają się niebezpiecznie dla pacjentów?

Trzykrotny wzrost zakażeń i zagrożenie życia!

Ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazuje dramatyczne dane. Przede wszystkim winne są brudne ręce personelu medycznego, a także skażone otoczenie pacjentów czy zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach. Oznacza to również, że tak bardzo potrzebny system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, jest zupełnie nieskuteczny w niektórych placówkach. Efektywne systemy kontroli mogą ograniczać ryzyko zakażeń od 55 % do 70%, więc dlaczego nie działają tak jak powinny? Czy zalecane do szpitali płyny do dezynfekcji rąk nie są używane? Wzrost liczby pacjentów m.in zarażonych lekoodpornymi szczepami bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM(+) w 2016 r. był niemal trzykrotnie wyższy niż w 2015 roku. Nie są to jednak pełne dane, gdyż systemy monitorowania i raportowania funkcjonujące w szpitalach mogły nie dostarczyć pełnych danych.

Skontrolowanych zostało 18 szpitali oraz 4 stacje sanitarno-epidemiologiczne finansowane z budżetu państwa od 2015 r. do końca I półrocza 2017 r. Wzrost pacjentów u których odnotowano zagrożenie wzrosł o 8,5%, mimo, że spadła liczba pacjentów hospitalizowanych o 1,9%. Najwyższy wzrost, jak wykazała NIK był na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w jednym ze szpitali na Mazowszu (z poziomu 27,35 proc. w 2015 r. do 34,02 proc. w 2016 r. aż do 41,35 proc. w 2017 r. ). Najwięcej pacjentów hospitalizowano w województwie mazowieckim 2 757 osób, najmniej w pomorskim i małopolskim po 7 pacjentów. Krajowy konsultant w dziedzinie mikrobiologii potwierdza, że ta bakteria w 2015 roku była największym problemem medycznym i epidemiologicznym, gdyż szybko się rozprzestrzenia i utrzymuje w przewodzie pokarmowym nawet kilka lat.

Brudne ręce i nieprawidłowe stosowanie płynu do dezynfekcji rąk sprawia, że w szpitalach dochodzi do większej ilości zakażeń. Problemem również staje się sepsa (posocznica), która jest zespołem objawów spowodowanych nadmierną reakcją organizmu na zakażenie. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, gdyż prowadzi do niewydolności nerek, wątroby, serca czy płuc.

Brudne ręce i brak wyspecjalizowanego personelu!

Wpływ na wysoką liczbę zakażeń zdaniem NIK ma także brak wyspecjalizowanego personelu medycznego. W kontrolowanych szpitalach brakowało lekarza o wymaganej specjalności, odpowiedniej liczby pielęgniarek epidemiologicznych oraz specjalisty do spraw mikrobiologii. Wśród krajów europejskich Polska zajmuje ostatnie miejsce pod względem praktykujących lekarzy specjalistów w dziedzinie mikrobiologia – bakteriologia. Przykładowo w całym województwie opolskim jest obecnie jeden epidemiolog (łącznie w Polsce 219).

Brakuje też pielęgniarek epidemiologicznych, które są odpowiedzialne za szeroko pojęte zwalczanie zakażeń poprzez kontrolę sanitarno – epidemiologiczną szpitala, szkolenia personelu, nadzorowanie i monitorowanie pracy personelu i uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym. Ustawia określa, że liczba pielęgniarek nie może być mniejsza niż 1 na 200 łóżek szpitalnych, jednak pomimo ustawowych wytycznych, aż w 6 kontrolowanych szpitalach nie zapewniono takiej liczby pielęgniarek (braki kadrowe, proces rekrutacji w trakcie lub brak osób chętnych na to stanowisko).

NIK ustaliła, że w kontrolowanych szpitalach liczba zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń łącznie wyniosła 11 916. Natomiast zakażenie szpitalne zdiagnozowano u 11 488 pacjentów. Jako bezpośrednią przyczynę zgonu, zakażenie szpitalne wskazano 219 pacjentów, tj. ok. 1 proc. ogólnej liczby zgonów (22 167).

Płyn do dezynfekcji rąk – najważniejsze narzędzie pracy!

Osoby zatrudnione w służbie zdrowia wykonują na co dzień wiele czynności związanych z szerokim zakresem usług pielęgnacyjnych i stykają się z ludźmi z różnych środowisk. Taka praca powoduje bardzo duże zagrożenie dla zdrowia samego personelu, jak i osób z którymi mają styczność w pracy. Statystyki prowadzone przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP w Łodzi potwierdzają, że około 55% wszystkich chorób zawodowych pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia stanowią choroby zakaźne i inwazyjne. Ryzyko jest bardzo duże i dotyczy kontaktu z uszkodzoną skórą, zarażoną krwią, tkanką, płynem ustrojowym chorego. Odpowiednia dezynfekcja i stosowanie płynu do dezynfekcji rąk, narzędzi czy skóry jest najlepszą ochroną przez zakażeniami.

Bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego środka oraz przestrzeganie procedur, które zadbają o ochronę zdrowia osób pracujących w służbie zdrowia oraz przede wszystkim pacjentów. Producenci oferują preparaty w płynie, żelu i pianie. Tork, jeden z czołowych producentów środków higienicznych oferuje produkty najwyższej jakości, które ułatwią dbanie o higienę rąk i zapewnią chirurgiczną dezynfekcję.

Tork Alcohol Gel Sanitizer to alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

 

Czym się charakteryzuje?

 • Zapobiega zakażeniom krzyżowym, jest skuteczny wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów
 • Dostępny w postaci żelu, w jednorazowych butelkach
 • Nie zawiera substancji zapachowych
 • Zapewnia doskonałe własności ochronne i pielęgnacyjne dla skóry, nawet przy długotrwałym stosowaniu
 • Hermetyczne, jednorazowe opakowanie – zużyta butelka zapada się do środka nie zasysając powietrza przez co zmniejsza ilość odpadów
 • Estetyczne i łatwe do utrzymywania w czystości dozowniki

Tork Alcohol Liquid Sanitizer to alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.  Cechy produktu:

 • Zapobiega zakażeniom krzyżowym, jest skuteczny wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów
 • Dostępny w postaci żelu, w jednorazowych butelkach
 • Nie zawiera substancji zapachowych
 • Zapewnia doskonałe własności ochronne i pielęgnacyjne dla skóry, nawet przy długotrwałym stosowaniu
 • Hermetyczne, jednorazowe opakowanie – zużyta butelka zapada się do środka nie zasysając powietrza przez co zmniejsza ilość odpadów
 • Estetyczne i łatwe do utrzymywania w czystości dozowniki


Więcej preparatów przeznaczonych do dezynfekcji znajdziesz na eBOK – to elektroniczne biuro obsługi klienta, dzięki któremu możesz obejrzeć dostępne produkty i złożyć zamówienie.

Chcemy, aby szpital były czystym i bezpiecznym miejscem dla każdego: pracownika i pacjenta. Dlatego tez oferujemy pełne wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich środków, które będą częścią wewnątrzszpitalnych procedur chroniących zdrowie i życie.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznych środkach stosowanych w placówkach ochrony zdrowia skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i rekomendacje produktów dostosowanych do zadań w danym środowisku pracy.