Higiena w placówce medycznej. Najważniejsze zasady

Autor: Higma Service

O tym, że higiena w placówce medycznej to kluczowa kwestia, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie w okresie pandemii wysokie standardy higieniczne są niezbędne w funkcjonowaniu zarówno szpitali, jak i przychodni czy domów pomocy społecznej. Fakt ten potwierdzają m.in. rekomendacje Rady Ekspertów z lipca 2020 dla ochrony zdrowia w czasie epidemii COVID-19. Jakie działania powinny zatem podjąć placówki medyczne, by jak najbardziej ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pacjentów i personelu?

Rekomendacje Rady Ekspertów dla ochrony zdrowia

W trakcie czerwcowego spotkania Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta dyskutowano na temat sytuacji pandemicznej w Polsce. Rada podjęła wówczas temat możliwej „drugiej fali” zachorowań i wystosowała rekomendacje dla ochrony zdrowia na ten czas. Z racji, że jesień i okres wzmożonej zachorowalności już blisko, warto odnieść się do wspomnianego dokumentu.

Z ustaleń wynika, że należy podtrzymywać wszystkie stosowane dotąd środki ochrony przed zakażeniem. Jako bardzo istotna została wymieniona rola telemedycyny, którą odpowiednie organy i placówki medyczne powinny promować wśród pacjentów. Jest to również obszar, który należy nieustannie rozwijać, aby zapewnić jak najlepszą jego funkcjonalność. Nie jest zaskoczeniem, że wciąż rekomenduje się także utrzymywanie dystansu społecznego i stosowanie środków ochrony osobistej. Inna, równie ważna zasada profilaktyki w trakcie pandemii dotyczy higieny oraz dezynfekcji. Chodzi tu zarówno o duży nacisk na higienę rąk wśród personelu i pacjentów, jak i czyszczenie oraz odkażanie przedmiotów w placówkach ochrony zdrowia. Jak te działania powinny wyglądać w praktyce?

Higiena w placówce medycznej

Na podstawie materiałów przygotowanych przez markę Tork, wyróżniliśmy najważniejsze obszary, o które należy zadbać w placówce medycznej pod kątem higieny. Należą do nich higiena rąk, czyszczenie powierzchni i rozmieszczenie dozowników w przestrzeni placówki.

Higiena rąk

Dbałość o higienę dłoni to dla personelu medycznego codzienność. Warto jednak nieustannie przypominać, jak ważna jest tak z pozoru błaha czynność, jak mycie lub dezynfekcja rąk. Pomogą Ci w tym instrukcje, które możesz umieścić w toaletach i przy umywalkach. Pobierzesz je tutaj. Co warto wiedzieć o myciu rąk? Między innymi to, że Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła 5 kluczowych momentów higieny rąk. W przypadku personelu medycznego ręce należy myć:

 1. Przed kontaktem fizycznym z pacjentem.
 2. Przed podaniem środków czyszczących/aseptycznych.
 3. Zawsze po ekspozycji na płyny ustrojowe.
 4. Po dotknięciu pacjenta.
 5. Po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Dodatkowo czynność tę należy wykonywać zawsze, gdy dłonie są wyraźnie brudne oraz przed założeniem i po zdjęciu środków ochrony osobistej. Niezwykle istotne jest, aby placówka zapewniła łatwy dostęp do produktów higienicznych dla całego personelu, w każdym miejscu, w którym świadczona jest opieka.

Czyszczenie powierzchni

dezynfekcja powierzchni

W każdej placówce medycznej funkcjonują odpowiednie procedury rutynowego sprzątania, które, co istotne, są skuteczne w walce z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Dlatego też podkreślaj wagę tych czynności wśród personelu sprzątającego i upewnij się, że procedury są przestrzegane zgodnie z założeniami. Dodatkowo uczul swój zespół na dokładne czyszczenie i dezynfekowanie takich powierzchni, jak:

 • klamki,
 • krzesła,
 • poręcze,
 • ramy łóżek,
 • stoliki przy łóżkach,
 • stoliki na łóżkach,
 • panele przycisków w windach,
 • wszelkie podobne do powyższych powierzchnie.

Równie istotne jest zachowanie odpowiednich procedur prania, mycia naczyń i sztućców, a także czyszczenia sprzętu medycznego. Zwróć też uwagę na środki, którymi czyszczone i dezynfekowane są powierzchnie. Tylko produkty wysokiej jakości, posiadające odpowiednie certyfikaty, zapewnią bezpieczeństwo pacjentom i personelowi placówki.

Dozowniki i dezynfekcja rąk

Dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk to szansa na ograniczenie zakażeń koronawirusem. Zaplanuj ich optymalne rozmieszczenie w obiekcie tak, aby zwiększyć częstotliwość korzystania z dezynfekcji wśród osób w nim przebywających.

Poniżej znajdziesz spis miejsc, w których powinny znaleźć się dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk. Zasady ich rozmieszczania zostały opracowane w oparciu zarówno o badania sponsorowane przez Tork, jak i niezależne badania naukowe.

 • wejścia do obiektu,
 • tradycyjna sala pacjenta,
 • półprywatna sala pacjenta,
 • stanowisko dla personelu pielęgniarskiego.

Ponadto warto również uwzględnić miejsca ogólnego użytku:

 • wejścia, windy i korytarze,
 • toalety ogólnodostępne,
 • sale chorych,
 • gabinet zabiegowy,
 • śluza.

Weź także pod uwagę rodzaj stosowanego rozwiązania. Do najbardziej higienicznych należą dozowniki łokciowe oraz sensoryczne na jednorazowe wkłady. Użytkownicy nie dotykają ich dłońmi, na których przenosimy najwięcej zarazków, a jednorazowe wkłady ograniczają ryzyko krzyżowego przenoszenia bakterii.

Pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązanie!

Mamy dla Ciebie całą gamę profesjonalnych produktów higienicznych, które pomogą zapewnić wysokie standardy higieniczne w tym niezwykle wymagającym okresie, jakim jest pandemia. Nasi Regionalni Kierownicy Sprzedaży są do Twojej dyspozycji.