Higma Service w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu 2021

Autor: Higma Service

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 20 opublikowało Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Co istotne, jest to najobszerniejszy w Polsce przegląd CSR, który zawiera blisko 1700 praktyk. Cieszymy się, że Higma Service została wyróżniona za swoje działania na tym polu!

Wyróżnienie dla Higma Service

Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. W tym roku Higma Service, została wyróżniona na polu praktyk z zakresu pracy (bezpieczeństwo w miejscu pracy), oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (kampania społeczna).

Bardzo się cieszymy i zabieramy się do dalszej pracy!

Publikację raportu znajdziesz TUTAJ.