Jak napisać plan higieny?

Autor: Higma Service

W świecie dużej rotacji pracowników warto poświęcić kilka chwil, aby stworzyć plan higieny, czyli przewodnik o tym, jak sprzątać. Dzięki niemu pracownicy będą posiadać szybki dostęp do wiedzy, których środków użyć czy w jakiej kolejności sprzątać dane pomieszczenie. To przyśpieszy proces wdrażania nowej kadry, a także pozwoli zachować wysoką jakość sprzątania. W poniższym artykule wskazujemy, jakie są zalety posiadania planu higieny oraz co powinno znaleźć się w takiej instrukcji. Dzielimy się też praktycznymi wskazówkami, które będą pomocne przy tworzeniu przewodnika sprzątania. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto napisać plan higieny?

Najistotniejsza korzyść z posiadania planu higieny to zachowanie standardu sprzątania danego pomieszczenia. Dzięki niemu bez względu na to kto sprząta pokój czy łazienkę wyglądają one równie czysto. Ponadto, plan higieny może służyć jako przypomnienie o miejscach, które trzeba wyczyścić i może podpowiedzieć, w jakiej kolejności wykonać prace w danym pomieszczeniu. Dodatkowo, taka instrukcja pozwala na dokładne określenie, jakich środków do czyszczenia należy użyć w danym pomieszczeniu. Wskazuje również jakie zasady bezpieczeństwa zachować przy ich stosowaniu. Wiele detergentów, zwłaszcza profesjonalnych, wymaga stosowania się do szczegółowych zasad BHP – plan higieny to miejsce, do którego można szybko zajrzeć, aby wiedzieć, na przykład, czy okulary ochronne są niezbędne przy wykonywaniu danej czynności.
W końcu, wspomniane we wstępie do artykułu, plan higieny to sprawniejsze szkolenie nowych pracowników –można go wykorzystać jako materiał, który dostaje każdy pracownik po wstępnym szkoleniu dotyczącym sprzątania danych powierzchni i pomieszczeń.
Dzięki zastosowaniu planów higieny pracownik sprzątający będzie szybko samodzielny, bezpieczny i wykona prace zgodnie ze standardem obowiązującym w zakładzie pracy.

Od czego zacząć?

Plany higieny powinny być tworzone dla każdego pomieszczenia osobno. Innych środków używamy sprzątając łazienkę a innych salę konferencyjną. Podobnie jest też z częstotliwością czyszczenia. Dlatego pierwszym krokiem powinno być ustalenie, jakie pomieszczenie chcemy opisać a następnie określenie środków używanych do czyszczenia poszczególnych miejsc. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu należy również zastanowić się, jak często czyścić dane pomieszczenie a także konkretne w nim miejsca – być może za każdym razem, kiedy sprzątamy salę konferencyjną, nie musimy myć okien? Dobrze jest też wiedzieć, jaki sprzęt użyć i jakie środki bezpieczeństwa zachować.

Plan higieny – krok po kroku

Plan higieny można wykonać na przykład w formie tabeli. W pierwszej kolumnie wpisujemy nazwę środka czystości, w drugiej dodajemy krótki, zwięzły opisy sposobu użycia. W trzeciej kolumnie możemy zamieścić informację o tym, jaki rodzaj powierzchni może być czyszczony danym środkiem. Można to zrobić opisowo, najlepiej jednak dodać również piktogramy lub obrazki, które ułatwią znalezienie danej informacji, szczególnie pracownikom z zagranicy. W kolejnej kolumnie można wskazać sprzęt, który używany jest do czyszczenia z użyciem danego środka chemicznego. Tutaj również, jeżeli jest taka możliwość, najlepiej dodać tę informację w formie obrazkowej. Ważnym elementem jest również wskazanie środków bezpieczeństwa, które należy stosować używając danego detergentu. W ostatniej kolumnie w tabeli można wpisać częstotliwość, z jaką powinno się sprzątać dany element pomieszczenia. W tym miejscu można na przykład wpisać konkretne dni tygodnia lub określić częstotliwość mycia, np. 4 x w miesiącu.

Jak stworzyć plan higieny

Dobre praktyki

Dobrze jest oznaczyć, na przykład kolorem, jakie pH posiada dany produkt. Środki kwasowe zazwyczaj oznacza się kolorem czerwonym, a te zasadowe kolorem niebieskim.
Kolejność czynności opisanych w planie higieny, powinna być zgodna z kolejnością sprzątania danego pomieszczenia. Dzięki czemu, osoba sprzątająca wie, nie tylko co posprzątać, jakim środkiem i z jaką częstotliwością, ale również ma konkretny plan działania, czym zająć się po kolei, po wejściu do danego pomieszczenia.
Plan higieny warto zalaminować, dzięki czemu trudniej będzie go zniszczyć. Powinien też być łatwo dostępny. Można trzymać go np. w wózku serwisowym lub stworzyć dokument, księgę higieny, w której znajdują się wszystkie instrukcje i opisy wykonywanych czynności oraz wykorzystywanych środków.
Tworzenie planu higieny to zadanie czasochłonne. Trzeba przeanalizować treści opisów produktowych, dowiedzieć się jakie pH posiada produkt, a także posiadać wiedzę, o tym jak często myć daną powierzchnię.

Skonsultuj się z nami

Kupując środki do sprzątania w naszej firmie, wesprzemy Cię w przygotowaniu planu higieny. Nasi Regionalni Kierownicy Sprzedaży chętnie pomogą w doborze odpowiednich środków i rozwiązań do Twojej firmy.

Zachęcamy do przeczytania naszego wcześniejszego artykułu o tym, jak sprzątać pokój hotelowy  –> Sprzątanie pokoju hotelowego na czysto – krok po kroku