Jak zadbać o swoją maszynę szorująco-zbierającą?

Autor: Higma Service

Bardzo często maszyna po zakupie cieszy oko, zarówno użytkownika jak i odbiorcy usługi. Efekty pracy, komfort pracy, prosta obsługa- to elementy, które przemawiają za stosowaniem tego typu urządzeń.
Aby jednak te efekty były trwałe czy tez przedłużone należy w odpowiedni sposób dbać i postępować z maszyną.
Obsługę maszyn można podzielić na:

  1. obsługę codzienną- polegającą na bieżącej kontroli stanu maszyny, urządzeń dodatkowych( np. prostownika, tarcz szczotek )
  2. obsługę serwisową- regularne przeglądy techniczne( gwarancyjne, pogwarancyjne) dokonywane przez serwis techniczny

Obsługa codzienna
Maszyny Taski posiadają standardowo 5 punktów, które należy kontrolować przy obsłudze codziennej, która zwyczajowo następuje po pracy urządzenia. Miejsca te zaznaczone są żółtymi punktami lub są w kolorze żółtym.
Są to:

  1. osłona tarczy i tarcza napędowa/ szczotka szorująca- szoruje mytą powierzchnię, powodując odrywanie brudu. Po pracy należy zdemontować je z maszyny i umyć lub przepłukać pod bieżącą wodą, dodatkowo sprawdzić stan obudowy i osłony
  2. ssawa- służy do zebrania, odessania i przeniesienia do zbiornika brudu z czyszczonej powierzchni. Po zakończeniu pracy, należy zdemontować ssawę, wyczyścić i umyć pod bieżącą wodą, sprawdzić gumy ssawy pod kątem uszkodzeń lub zużycia
  3. filtr wody czystej- jego zadaniem jest wyłapanie zanieczyszczeń. Które mogą się pojawiać przy napełnianiu zbiorników wody( np. napełnianie z wiader), zazwyczaj położony w dolnej części maszyny. Powinien być poddawany kontroli minimum raz w tygodniu. Filtr sprawdzamy wzrokowo i w przypadku kiedy jest potrzeba płuczemy.
  4. Filtr zbiornika wody brudnej- znajduje się tuż przed zbiornikiem na wodę brudną, jego zadaniem jest wychwycenie większych zanieczyszczeń, które mogą np. uszkodzić zbiornik maszyny lub przewody odprowadzające( niedopałki papierosów, spinacze, kamyki, resztki palet, itp. ). Usuwamy zabrudzenia z filtra, płuczemy.
  5. Pływak silnika ssącego- bardzo istotny element maszyny. Jego zadaniem jest ochrona silnika maszyny przed zalaniem wodą ze zbiornika. Podczas pracy maszyny, poziom brudnej wody z w zbiorniku podnosi się. Wraz z nim podnosi się pływak, który w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku powinien zablokować kanał ssący silnika. Pływak powinien swobodnie i lekko poruszać się po osi, na której jest zamontowany. Dodatkowo należy kontrolować stan siatki osłaniającej kanał ssący

Maszyna po pracy powinna zostać wyczyszczona, sprawdzona wizualnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń, w przypadku maszyn elektrycznych należy każdorazowo sprawdzić stan przewodu zasilającego. W przypadku maszyn bateryjnych należy podłączyć maszynę do ładowania tylko w razie sygnalizacji wyładowania baterii.

Obsługa serwisowa

W jej skład wchodzą przeglądy okresowe, gwarancyjne i pogwarancyjne. Może ona być także związana z wymianą elementów, które uległy zużyciu podczas eksploatacji. Zakres obsługi określa instrukcja obsługi lub karta gwarancyjna.

Prawidłowa eksploatacja oraz odpowiednia obsługa codzienna pozwoli na bezproblemową pracę i działanie urządzenia. My służymy naszą pomocą w zakresie szkoleń i doradztwa.