Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Higma Service

W 2016 roku Higma Service wdrożyła strategię CSR. Dotyczy ona głównie 4 obszarów: praktyk w miejscu pracy, środowiska naturalnego, uczciwych praktyk operacyjnych oraz zagadnień konsumenckich. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Nasza współpraca opiera się na jasnych zasadach, wzajemnym zaangażowaniu w prowadzenie biznesu oraz lojalności. Wymagamy, ale także spełniamy wszelkie zasady zdrowej konkurencji. Wybór naszych kontrahentów poprzedzamy badaniami rynku i potrzeb w zakresie oferowanych produktów lub usług.

Rzeczą niedopuszczalną jest chęć uzyskiwania jakichkolwiek innych korzyści kosztem pracowników Higma Service Sp. z o.o. Dawanie lub przyjmowanie korzyści o wartości, która może mieć wpływ na ocenę uczciwości firmy jest zabronione.

Respektujemy potrzeby i problemy społeczności, wśród których żyjemy i pracujemy związanych z troską o środowisko. Oferowane produkty oraz usługi odzwierciedlają nasze starania i przekonania, że to co jest dobre dla środowiska, jest również dobre dla Higma Service. Troska o przestrzeganie norm, praktyki oszczędnego wykorzystania surowców, recykling, oszczędność energii są etycznymi oraz ekonomicznymi wymaganiami.

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne i dostosowujemy warunki pracy do ich sytuacji. Dzięki współpracy z innymi organizacjami staramy się poprawiać pozycję osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Uczestniczymy w projekcie „Sprawni w pracy”.

Razem z naszymi kontrahentami i partnerami biznesowymi prowadzimy kampanie społeczne, których celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie higieny, prowadzimy programy edukacyjne dla najmłodszych, które pomagają wyrabiać nawyki higieniczne od wieku dziecięcego (Pogromcy Bakterii, Mistrzowie Świata w myciu rąk i bakterii).

Angażujemy się w wydarzenia kulturalne i wspieramy inicjatywy oraz aktywności sportowe w miarę posiadanych środków finansowych. Aktualne wydarzenia i działania znajdują się na naszym profilu społecznościowym

EKOlogiczni w biznesie

To projekt finansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Jego celem było wdrożenie strategii CSR w firmie i jej otoczeniu. Pomimo zakończenia finansowania kontynuujemy  „EKOlogicznych w biznesie” i zachęcamy firmy do zapisywania się do programu. Chcemy edukować i pomagać w zakresie wdrażania rozwiązać mających na celu zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko, a także pozytywny wpływ na społeczności lokalne. Pomagamy w doborze rozwiązań, które sprawdzą się w każdej organizacji i prócz aspektów CRS-owych, mogą również wpłynąć  na optymalizację kosztów czy wzmacnianie wizerunku całej organizacji (ekologiczne środki czystości, oczyszczacze powietrza w miejscu pracy, materiały promujące ekologiczne zachowania wśród pracowników, redukcja odpadów itp). Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie Ekologiczni. Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Poprzez nasze produkty, usługi, działania i prace społeczne promujemy rozsądne wykorzystywanie zasobów, tak aby korzyści płynęły zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Bardzo ważna jest dla nas społeczność lokalna oraz problemy, z jakimi się boryka. Z tego powodu angażujemy się w działania promujące rozwiązywanie palących problemów, które mają wpływ na zdrowie. Jesteśmy zaangażowani w edukację i ekspercie działania dotyczące zanieczyszczonego powietrza, udostępniamy do testowania oczyszczacze powietrza w placówkach oświatowych (przedszkola, żłobki). Dzielimy się wiedzą i chcemy mieć wpływ na zmiany, które dotyczą naszego otoczenia.