W 2016 roku wdrożyliśmy strategię CSR. Dotyczy ona głównie 4 obszarów : praktyk w miejscu pracy, środowiska naturalnego, uczciwych praktyk operacyjnych oraz zagadnień konsumenckich. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Nasza współpraca opiera się na jasnych zasadach, wzajemnym zaangażowaniu w prowadzenie biznesu oraz lojalności. Wymagamy, ale także spełniamy wszelkie zasady zdrowej konkurencji. Wybór naszych kontrahentów poprzedzamy badaniami rynku i potrzeb w zakresie oferowanych produktów lub usług.

Poprzez nasze produkty, usługi, działania i prace społeczne promujemy rozsądne wykorzystywanie zasobów, tak aby korzyści płynęły zarówno dla ludzi jak i dla środowiska naturalnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być jednym z celów naszych pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. Gdy stajemy się pracownikami firmy i uzyskujemy wynagrodzenie oraz inne korzyści zobowiązujemy także się do tego.

Rzeczą niedopuszczalną jest chęć uzyskiwania jakichkolwiek innych korzyści kosztem pracowników Higma Service Sp. z o.o. Dawanie lub przyjmowanie korzyści o wartości, która może mieć wpływ na ocenę uczciwości firmy jest zabronione.

Respektujemy potrzeby i problemy społeczności, wśród których żyjemy i pracujemy związanych z troską o środowisko. Oferowane produkty oraz usługi odzwierciedlają nasze starania i przekonania, że to co jest dobre dla środowiska, jest również dobre Higma Service Sp. z o.o. Troska o przestrzeganie norm, praktyki oszczędnego wykorzystania surowców, recykling, oszczędność energii są etycznymi oraz ekonomicznymi wymaganiami.
Zatrudniamy osoby niepełnosprawne w zakresie w jakim możemy to robić. Mają one takie same prawa i przywileje jak każdy inny pracownik Higma Service Sp. z o.o. Uczestniczymy w projekcie „Sprawni w pracy”
Razem z naszymi kontrahentami i partnerami biznesowymi prowadzimy kampanie społeczne, których celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie higieny, prowadzimy programy edukacyjne dla najmłodszych, które pomagają wyrabiać nawyki higieniczne od wieku dziecięcego.

Angażujemy się w wydarzenia kulturalne i wspieramy inicjatywy oraz aktywności sportowe w miarę posiadanych środków finansowych. Aktualne wydarzenia i działania znajdują się na naszym profilu społecznościowym