Podziękowania od Fundacji Leny Grochowskiej

Autor: Higma Service

Dotarły do nas podziękowania od Fundacji Leny Grochowskiej i Grupy Arche. Cieszymy się, że przekazane produkty higieniczne, płyny do dezynfekcji i środkami czystości mogły podnieść poziom bezpieczeństwa podopiecznych i personelu. Z pięknym podziękowaniem otrzymaliśmy także rękodzieło wykonane przez osoby niepełnosprawne, zatrudnione w Fundacji Leny Grochowskiej tworzące markę „toMy”.  Doceniamy trud włożony w pracę przez Panią Dorotę.

Dziękujemy Fundacji Leny Grochowskiej oraz Grupie Arche.

Pomagamy pomagać!