Podpisanie umowy w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy

Autor: Higma Service

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Higma Service Sp. z o.o. poszukuje wykonawców, którzy podejmą się realizacji zadań, których specyfikacje dostępne są pod adresem strony internetowej http://csr.higma-service.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać́ również pod adresem biura: Higma Service Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 13, 45-348 Opole, po uprzednim kontakcie e-mail csr@higma-service.pl bądź telefonicznym (+48) 77 4022050