Jak powstają ekologiczne środki czystości w Werner&Mertz?

Autor: Higma Service

Bezpieczny dla zdrowia

Firma Werner & Mertz dba o bezpieczeństwo konsumentów na każdym etapie produkcji. Zarówno wykorzystywane substancje i formuły preparatów, jak również opakowania, są szczegółowo analizowane. Badane jest pochodzenie, właściwości użytkowe, ryzyko potencjalnych zagrożeń oraz możliwości związane z biodegradowalnością. Każdy etap produkcji to ciągłe wspieranie zrównoważonego rozwoju i dążenie do rozwiązań bezpiecznych dla zdrowia i środowiska.

W produktach green care składniki zostały sklasyfikowane jako całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska, a część z nich spełniła kryteria poziomu PLATINUM w wymagających procedurach weryfikacyjnych Cradle to Cradle . Preparaty są produkowane bez użycia niebezpiecznych i toksycznych substancji takich jak substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Mądre gospodarowanie energią i wodą

Siedziba firmy w Moguncji, w Niemczech jest od 2010 roku jednym z najbardziej charakterystycznych symboli miasta, a także potwierdzeniem na prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Budynek jest wyposażony w imponujące turbiny wiatrowe na dachu, spełnia międzynarodowe standardy zrównoważonego i przyjaznego środowisku budownictwa. Dzięki panelom słonecznym i energii geotermalnej budynek wytwarza 20% więcej energii niż potrzebuje do funkcjonowania firma. Energia słoneczna jest wykorzystywana również do ładowania dwóch elektrycznych samochodów Smart, będących częścią firmowej floty.

Również gospodarowanie wodą w siedzibie firmy i zakładzie produkcyjnym Werner & Mertz odbywa się poprzez centrum uzdatniania wody. Zarządzanie procesami oczyszczania sprawia, że woda opuszczająca zakład jest równie czysta jak przed procesem produkcji. Nie marnują się żadne surowce, gdyż nawet osad, jaki pozostaje po procesie oczyszczania jest ponownie wykorzystywany jako surowiec do wytwarzania cegieł. W 2012 roku budynek został wyróżniony przez LEED Platinum – to najwyższa międzynarodowa nagroda dla zrównoważonego budownictwa.

Pełne podziwu są również technologie zastosowane podczas produkcji. Wszystkie produkty green care PROFESSIONAL produkowane w zakładach produkcyjnych w Moguncji i Hallein są wytwarzane wyłącznie przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

Roślinny aspekt produkcji

Do produkcji chemii profesjonalnej w coraz większym stopniu wykorzystywane są substancje powierzchniowo czynne wyprodukowane na bazie roślin pochodzenia europejskiego takich jak olej rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek. Materiały te z powodzeniem zastępują oraz uzupełniają aktywne substancje o właściwościach myjących stworzone na bazie oleju z ziaren palmowych i oleju kokosowego.

Substancje pozyskiwane są od najlepszych europejskich partnerów. Korzystanie z lokalnych zasobów to również część strategii zrównoważonego rozwoju, gdyż dzięki temu firma przyczynia się do ograniczenia wycinki lasów deszczowych, zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń i ogranicza zanieczyszczający środowisko transport. Wszystkie produkty green care PROFESSIONAL powstają na bazie 39 materiałów, a każdy z nich został sklasyfikowany przez agencję EPEA (International Environmental Research) z siedzibą w Hamburgu jako całkowicie bezpieczny dla zdrowia użytkowników oraz cykli biologicznych.

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność jest wyrażana przez firmę Werner&Mertz na wiele sposobów. Przyjazne procesy i ekologiczne produkty są wynikiem szeregu działań skierowanych do klientów. Otoczenie zewnętrzne jest bardzo ważne, jednak również wartościowi są pracownicy. Firma dba o zapewnienie ochrony zdrowia w miejscu pracy, odpowiedniego wynagrodzenia zgodnego z efektywnością i kwalifikacjami oraz promowanie stałego doskonalenia zawodowego.

Wtórne użycie materiałów

Werner&Mertz bardzo dba o to, aby podczas procesu produkcji maksymalnie wykorzystywać zasoby i materiały, dlatego też dąży do tworzenia opakowań składających się w 100% z recyklatu. Poprzez wykorzystanie najnowszych technologii sortowania z wykorzystaniem spektroskopii laserowej udaje się odzyskać recyklat bardzo wysokiej jakości i użyć go ponownie w procesie produkcji środków chemicznych.

Podczas procesu odzyskiwania materiału bardzo duże znaczenie ma analiza składników butelek, kanistrów, nakrętek czy etykiet oraz poddanie odpowiedniej ocenie. Podczas przygotowania materiałów do recyklatu wykryto ponad 100 substancji, które muszą być monitorowane na każdym etapie łańcucha dostaw.