Społecznie odpowiedzialni w biznesie

Autor: Higma Service

Wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez rząd Szwajcarii było dla nas kolejnym krokiem do wzmocnienia działań z obszaru CSR a fakt uzyskania środków na prowadzenie projektu, naszym ogromnym sukcesem.
Celem projektu jest m.in.: – upowszechnienie idei CSR wśród interesariuszy i w otoczeniu biznesowym firmy poprzez działania informacyjno- promocyjne, w tym, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych środków komunikacji( portal www.ekologiczni.com.pl ) – zminimalizowanie szkodliwego wpływu przedsiębiorstwa Higma Service Sp. z o.o. na środowisko poprzez upowszechnienie wśród pracowników zasad efektywności materiałowej i energetycznej w miejscu pracy, – promocja zdrowego trybu życia w firmie i jej otoczeniu

W ramach projektu przygotowaliśmy tablice informacyjne oraz ekspozytory, których celem jest przekazanie w szybki sposób informacji jak można wpływać na środowisko i otoczenie przez zmianę nawyków- kilka punktów, które definiują dobre praktyki, nie tylko w miejscu pracy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasz projekt.